Hemşirelerimiz Bakım Davranışları Kursuna Katıldı

AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde iki gün süren ”Bakım Davranışları Geliştirme Kursu” düzenlendi.

Bölüm akademisyenlerimiz, klinisyen hemşirelerimiz ve hemşirelik öğrencilerimizin katılımıyla Mavi Salon’da gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını AFSÜ SBF Dekanı Prof. Dr. Tolga Ertekin yaptı. Prof. Dr. Ertekin konuşmasında hemşirelik mesleğinin en büyük sorumluluğunun toplumun beklentilerine ve bakım gereksinimlerine cevap vermek; bilim ve sanatı mesleğinin icrasında bütünleştirebilmek olduğunu ifade etti. AFSÜ SBF Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öznur Gürlek Kısacık ise konuşmasında, bugünün ve geleceğin sağlık sistemlerini toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırmak ve nitelikli bakım hizmeti verebilmek için hemşireliğe yatırım yapmanın, hemşireleri güçlendirmenin ve desteklemenin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emine Kol, Bakım Kavramının İnsani Boyutu ve Kavramsal Çerçevesi; aynı fakültenin Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlkay Boz ise Bakım Bilinci ve Bakım Davranışları başlıklı sunumlarını yaptı.

Kursun ikinci gününde ise bakım anlarında bakım davranışlarının keşfini analiz etmeyi amaçlayan senaryo temelli standardize hasta simülasyonu uygulanarak, video örnekleri gösterildi. Kurs, katılımcıların dâhil olduğu Role Play uygulamasının ardından bilgilendirme (debriefing) yöntemiyle bakım davranışlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.