HAKKIMIZDA

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27. maddesi uyarınca, AFSÜ Genel Sekreterliğine bağlı olarak basın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

AFSÜ’nün kurum içi ve kurum dışı iletişim stratejilerinin belirlenmesine katkı sunan birimimiz; kamuoyunu, AFSÜ öğrencilerini, öğretim elemanlarımızı, idarî personelimizi, aday öğrencilerimizi, medya kuruluşlarını ve diğer kurumları bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır.